Dit is de website van Krachtigzichtbaar.nl, gevestigd te Breda. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat dit dan weten door het sturen van een email. Het probleem wordt dan zo spoedig mogelijk verholpen.

Krachtig Zichtbaar accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
Deze website bevat links naar websites van derden en Krachtig Zichtbaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Krachtig Zichtbaar dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krachtig Zichtbaar dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een email.